Strona Główna

    Korzystanie z usług profesjonalnej firmy konsultingowej, specjalizującej się w administrowaniu kontraktami i zarządzaniu roszczeniami, jest w naszym kraju wciąż mało popularne. Nie da się jednak uciec przed problemem wdrożenia efektywnych metod administrowania kontraktami - wcześniej czy pózniej spotka się z nimi każdy wykonawca realizujący projekty inwestycyjne o poważnej wartości.

TeKa Consult jest firmą konsultingową działającą w obszarze szeroko rozumianej Administracji Kontraktami. Jesteśmy przekonani, iż każdy Wykonawca i Inwestor, który zrealizował projekt inwestycyjny, przekonał się o konieczności zapewnienia profesjonalnego wsparcia w zakresie, który jest przedmiotem naszej specjalizacji. Nie ogranicza się to tylko do:

  • Zarządzania Roszczeniami
  • Zarządzania Zmianami
  • Zarządzania Ryzykiem

TeKa Consult umożliwia lepsze poruszanie się w skomplikowanych zapisach współczesnych kontraktów - we wszystkich fazach inwestycji podczas:

  • Przetargu i planowania projektu
  • Opracowywania harmonogramu realizacji projektu
  • Opracowania propozycji zapisów kontraktu
  • Realizacji projektu
  • Okresu gwarancyjnego

    Serdecznie zapraszamy do współpracy!